Прийом до 1го класу

  інформація про прийом до першого класу

  Про зарахування учнів до 1 класу на 2023-2024 н.р.

  img326img326img326

  Зарахування до 1-го класу на 2022-2023 навчальний рік

  До уваги батьків! Наявні вільні місця в 1-х класах.

  Запрошуємо на навчання!

  ПРИЙОМ ДО ПЕРШОГО КЛАСУ

  Увага! Є вільні місця до першого класу.

  Зарахування учнів до 1 класу на 2021-2022 навчальний рік

  наказ зарахування 1 клас page 0001наказ зарахування 1 клас page 0001наказ зарахування 1 клас page 0001

  Зарахування учнів до 1 класу на 2020-2021 навчальний рік

  НАКАЗ 1 клас нов page 0002НАКАЗ 1 клас нов page 0002НАКАЗ 1 клас нов page 0002

  1rk

  Зарахування до закладу загальної середньої освіти

  1. Зарахування до початкової школи

  1. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти  подається до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня. До  заяви додаються:

    1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);

    2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089;

    3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

    У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред'явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

    Впродовж 01 - 15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

    Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов'язковою.

  2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

    Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

    Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється.

  3. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

    1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у закладі, чи дітьми працівників закладу;

    2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування;

    3) до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі(класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

    Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

  4. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей освіти оприлюднює з дотриманням Закону України "Про захист персональних даних" на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти:

   - список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

   - оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

   - інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

   - наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

  5. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

    - до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування; впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

  6. Зарахування дітей до 2 - 4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

  Зарахування до 5 класу

    Зарахування до 5 класу закладу відбувається після видання наказу про переведення до ньго учнів 4 класу закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку:

    - до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

    - впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

      Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.

  Зарахування до 10 класу

    Зарахування до 10 класу закладу освіти відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу самого закладу, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.

    Наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

  Наказ про зарахування до 1 класу

  КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

  «ШОСТКИНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

  (ШСШ І-ІІІ ступенів № 1 ШМР Сумської області)

  НАКАЗ

  “____” ______ 2019                                                                  № ____

  Про зарахування учнів 1-х класів

  до ШСШ І-ІІІ ступенів № 1

            На виконання статті 3 Закону України «Про освіту», ст. 3,18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку внесення обліку дітей шкільного віку та учнів», ст., ст.19,22 Положення про загальноосвітній  навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Статуту школи, наказу МОН України від 16.04.2018 р. № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», на підставі батьків учнів (або осіб, які їх замінюють), про зарахування дітей до ШСШ І-ІІІ ступенів № 1, свідоцтв про народження, медичних довідок № 086-1/0,

  НАКАЗУЮ: 

  1. Зарахувати до складу 1-А класу таких учнів, які проживають на території обслуговування закладу освіти:
  2. Бучка
  3. Долгих
  4. Казявко
  5. Кравченко
  6. Курочкіна
  7. Майорову
  8. Максименка
  9. Самицького
  10. Ткач
  • Упирова
  • Шамшур

  до 1-Б класу

  1. Амельченка
  • Батуринець
  • Замору
  • Кислу
  • Платонову
  • Сторожука
  • Тищенка
  • Унту
  • Циганок
  • Шуригу

  до 1-В класу

  • Адаменка
  • Гончарову
  • Гончарову
  • Довбиша
  • Коржа
  • Малевича
  • Міщенка
  • Тарановську
  1. Зарахувати до 1-В класу дітей які є рідними (усиновленими) братами або сестрами дітей, які здобувають освіту в закладі:
  • Венгрин
  • Дужого
  • Ольховик

  до 1-Г класу:

  • Мозгового
  • Сенченка
  • Сибіля
  1. Заступнику директора з виховної роботи Назаренко С.М. внести прізвища учнів до алфавітної книги за відновленими літерами та бази ІСУО до 01.09.2019 р.
  2. Секретарю-друкарці школи Коропець Тетяні Петрівні розмістити особові справи зарахованих учнів до папок з особовими справами до 01.09.2019 р.
  3. Класним керівникам: Гриві І.А., Карпенко О.О., Сметані І.В., Бурик Л.С.
  • Оформити особові справи учнів відповідно до нормативних вимог.
  • Оформити класні журнали відповідно до нормативних вимог.
  • Забезпечити відповідність номерів особових справ учнів номерам а алфавітній книзі і класних журналах 1-х класів.
  • Передати списки учнів до медичного кабінету до 01.09.2019 р.
  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

  Директор школи                                                   А.Г.Кобилякова

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2023 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"