Матеріально-технічна база станом на 01.09.2023

  Станом на 01.09.2023 року

  Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

  Матеріальна база page 0002Матеріальна база page 0002Матеріальна база page 0002

   

  1. Матеріально-технічна база закладу   включає   будівлі, споруди,   землю,  комунікації,  обладнання інші   матеріальні   цінності,   вартість   яких відображено у балансі.

           Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, кімнати психологічного розвантаження тощо.

  Заклад має для учнів початкової ланки окреме приміщення по вулиці Шевченка, 8

  1. Майно, закріплене за закладом, належить йому на правах оперативного управління та не може бути вилученим у закладу, якщо інше не передбачено законодавством.
  2. Фінансування закладу здійснюється  його  засновником або   уповноваженим   ним   органом   відповідно   до законодавства.
  3. Фінансово-господарська діяльність закладу  проводиться відповідно до Бюджетного кодексу  України ,  Законів України "Про  освіту" ,  "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.
  4. Джерелами фінансування закладу є:

  кошти відповідного  бюджету  для закладу   у   розмірі,  передбаченому  нормативами  фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу  в обсязі,   визначеному Державним  стандартом  загальної  середньої освіти;

  кошти, отримані за надання платних послуг;

  доходи від    реалізації    продукції    навчально-виробничих майстерень,  навчально-дослідних  ділянок,  підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

  благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

  інші джерела, не заборонені законодавством.

  1. Штатний розпис закладу встановлюється управлінням освіти Шосткинської міської ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

  117 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку  в  закладі визначається  законодавством,  нормативно-правовими  актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади,  до  сфери  управління яких  належить заклад.  За рішенням засновника закладу бухгалтерський  облік  може  здійснюватися.  самостійно  або  через централізовану бухгалтерію управління освіти Шосткинської міської ради.

  1. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне  обладнання  та  інші  матеріальні  ресурси, користуватися   послугами  підприємств,  установ,  організацій  та фізичних осіб за погодженням з управлінням освіти Шосткинської міської ради.
  2. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2024 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"