Атестація

  атестація 2023-2024

  Інформація для тих, хто атестується в цьому навчальному році.

  Згідно плану роботи атестаційної комісії подайте необхідні матеріали вчасно, надіславши їх на електронну адресу  babatinanatalia@gmail.com

   

  Підведення підсумків атестації відбудеться 28.03.2024 р. 

  Нове Положення про атестацію педагогічних працівників

  Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників

  Міністерство освіти і науки України відповідним наказом від 09.09.2022 р. № 805 затвердило Положення про атестацію педагогічних працівників. Документ набирає чинності з 1 вересня 2023 року, крім його пп. 3 п. 3, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування, та передбачає, що педагогічним працівникам, які до набрання чинності цим наказом, успішно пройшли сертифікацію і мають чинні сертифікати (один раз протягом дії сертифіката), проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації із присвоєнням наступної (збереженням присвоєної) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

  Положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників, метою якої є комплексне оцінювання педагогічної діяльності.

  Згідно з документом, кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, що були присвоєні раніше, залишаться дійсними.

  Атестація педагогічних працівників є обов’язковою. Передбачено, що педагогічний працівник проходитиме чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років.

  Атестація може бути черговою або позачерговою.

  Позачергова атестація може проводитись за ініціативою керівника у разі зниження якості педагогічної діяльності вчителя.

  Також позачергова атестація може проводитись і за ініціативою педагога у разі здобуття ним певних професійних досягнень.

  Мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації вчителів, необхідний їм для проходження атестації, становитиме не менше ніж 150 годин або 5 кредитів ЄКТС упродовж п’яти років.

  Учителям початкових класів, які до набрання чинності цим наказом успішно пройшли сертифікацію і мають чинні сертифікати, проходження сертифікації зараховується як проходження чергової або позачергової) атестації із присвоєнням наступної чи збереженням присвоєної кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання.

  Щодо вчителів, які працюють у школах та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам (інтегрованим курсам, дисциплінам), які вони викладають, то вони мають атестуватись на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

  Педагогічні працівники, які викладають кілька предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна категорія поширюється на все педагогічне навантаження.

  Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з навчальних предметів (інтегрованих курсів), що обов’язкові для вивчення відповідно до річного навчального плану закладу освіти.

  Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

  Педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади в одному і тому чи різних закладах освіти (зокрема керівники закладів освіти, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу), мають атестуватись за кожною з посад.

  Якщо в міжатестаційний період педагогічного працівника довантажено годинами з інших предметів, то присвоєна категорія має поширюватись на все педагогічне навантаження до чергової атестації.

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2024 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"